Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

U leidt zelf een farmaceutische, food, biotechnologische of medical devices onderneming danwel een dienstverlenende organisatie binnen clinical research (CRO). Voor u is Yuma de juiste bron van R&D managementpersoneel, zowel op vaste posities als op projectbasis.

Door de uitgebreide ervaring die Yuma heeft binnen arbeidsbemiddeling op managementniveau binnen Healthcare & Life Sciences is Yuma in staat actief mee te denken over uw strategische keuzes. Zo verricht Yuma daadwerkelijk Executive Search in Life Sciences.

Daarnaast weten we dat voor u de operationele voortgang van groot belang is. Door onze pragmatische werkwijze wordt u goed op de hoogte gehouden over de status van de door uw uitgezette zoekopdrachten.

Werkwijze Executive Search
Yuma werkt met een gestandaardiseerde werkwijze waarin het hele recruitment proces in tientallen stappen onderverdeeld wordt doorlopen, vanaf de “job intake” tot aan de eerste werkdag van de nieuwe medewerker.

Interim
Door ziekte, sabbaticals of specifieke projecten kan het voorkomen dat u behoefte heeft aan tijdelijke professionals. Wij hebben een groot netwerk van interim personeel dat op een korte termijn beschikbaar is.