Disclaimer

Disclaimer

Door deze site te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Yuma BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Yuma BV wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op de website weergegeven informatie. Yuma BV behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op haar website te wijzigen.

Alle informatie op deze site, inclusief alle copyrights, is intellectueel eigendom van Yuma BV of wordt door Yuma BV gebruikt met toestemming van de eigenaar. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan enig onderdeel van de verstrekte informatie, producten of diensten te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Yuma BV.

Daar waar Yuma BV koppelingen biedt naar andere websites, verklaart Yuma BV geen enkele controle over de inhoud van deze sites te hebben. De voorziening van zulke koppelingen veronderstelt niet dat Yuma BV achter de inhoud staat van de diensten of producten die via deze koppelingen aangeboden worden. Yuma BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade in welke vorm dan ook voortkomend uit hetgeen gesteld wordt of aangeboden is op de sites waarnaar koppelingen bestaan.

Yuma BV garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken beschikbaarheid van haar website en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor schade die het gevolg is van problemen door of via het internet.

Yuma BV garandeert niet dat de informatie dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze site toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.