Chris de Jong

Chris de Jong

Aangezien het zo belangrijk is in ons vakgebied om een persoonlijke relaties aan te gaan, vertel ik hierbij graag iets over mijzelf.

Interesse in lifesciences
Ik ben midden jaren ’90 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam als Neuropsycholoog. De titel van mijn scriptie was “de invloed van vitamine B3 en B6 op het geheugen van gezonde ouderen”. De interesse in het verbeteren van de kwaliteit van “ons” leven zat er dus al vroeg in.

Recruitment & Executive Search
Na een korte omzwerving als selectiepsycholoog bij de politie ben ik als eerste medewerker aan de slag gegaan bij Medoc (DOCS Global) als gepassioneerd recruiter. Ik kan mij nog vele prachtige gesprekken herinneren in de serre van het Amstel Hotel, ik hoop dat kandidaten hier ook nog zo op terugkijken.

Leren Managen en (goed) Management leren herkennen
Van mijn werkgever (Erik) kreeg ik volop kansen om mijzelf te ontwikkelen, initiatief te nemen, beter te worden en voelde mij continue gesteund en uitgedaagd. Fouten (ok, foutjes) mochten gemaakt worden. Deze werkwijze heb ik zelf in mijn verdere werkzame leven geprobeerd toe te passen bij eenieder die ik aannam. Bij DOCS heb ik kantoren en activiteiten (mede) mogen opzetten in tien landen in Europa. Meerdere managers die ik destijds aannam/leiding aan gaf (en die mij vaak binnen twee jaar aan alle kanten voorbijstreefden) zijn later succesvolle ondernemers geworden, daar ben ik stiekem nog steeds trots op (met het risico dat ik iemand vergeet Ed, Ilona, Angela, Kieran, Sabine, Christian, Frank, Connie, Christian, Brigitte en natuurlijk Thomas Lieb.

…zelf doen…
In 2010 was ik medeoprichter/eigenaar van The Clinical Company. Met vestigingen in België en Nederland hebben we een hecht team opgebouwd van klinische professionals als ook een recruitment team en was onze kracht de toewijding aan ons personeel. Het resultaat waren gemotiveerde en capabele professionals waar ook onze opdrachtgevers bijzonder positief over waren; een echte Win Win situatie.

…met liefde en interesse…
De passie voor zowel Life Sciences als mensen zit in mij. Het doet mij veel genoegen om mijn kennis en expertise te kunnen aanwenden om jonge ambitieuze professionals maar ook de senior executives te kunnen bijstaan in hun carrière. Ik volg met grote interesse de ontwikkelingen van bedrijven en trends binnen Life Sciences en denk graag mee met bedrijven over het vormgeven van hun menselijk kapitaal.

Kennis en ervaring
Met mijn kennis van  Executive Search, R&D in Life Sciences en ervaring in het bouwen aan een organisatie als ondernemer denk ik in staat te zijn om kandidaten en bedrijven te helpen de juiste keuzes te maken in het vormgeven van hun carrière of organisatie.